Answear Club

ANSWEAR CLUB 
 

Obchodní podmínky Answear Club

 1. Registrací v Obchodě Zákazník automaticky vstupuje do věrnostního programu Answear Club (dále "Klub”):
  - Člen Klubu shromažďuje bonus ve výši 10% hodnoty každého uskutečněného nákupu, který může využít podle pravidel určených níže (dále: "Bonus")
 2. Bonus není možné vyměnit na hotovost. Bonus je vypočten a následně zaokrouhlený matematicky na celé koruny.
 3. Bonus je možné využít na zlevněné a nezlevněné zboží pouze jako slevu na nákupy, s výhradou, že sleva nemůže snížit hodnotu zboží o více než 50 % hodnoty zakoupeného zboží v základní nezlevněné ceně. Maximální sleva, kterou je možné získat při nákupu daného produktu, je uvedena v následujícím vzorci:

   

  Z = AH – 50%*PC

  kde:
  Z – maximální sleva, kterou je možné získat za Bonus
  AH – aktuální hodnota produktu
  PC – první cena produktu (základní nezlevněná cena)
  PŘÍKLAD VYUŽITÍ ANSWEAR CLUB BODŮ NA NEZLEVNĚNÝ PRODUKT:
  Produkt stojí 100 Kč. 
  Z = 100-50%*100
  Z = 50
  Sleva Answear Club body je 50 bodů.
  Hodnotu produktu můžete maximálně snížit na 50 CZK. V košíku Vám odečteme 50 Answear Club bodů.
  PŘÍKLAD VYUŽITÍ ANSWEAR CLUB BODŮ NA JIŽ ZLEVNĚNÝ PRODUKT:
  Produkt má základní cenu 100 Kč a zlevněnou cenu 75 Kč.
  Z = 75- 50% *100
  Z = 25
  Sleva Answear Club body je 25 bodů.
  Hodnotu produktu můžete maximálně snížit na 50 Kč. V košíku Vám odečteme 25 Answear Club bodů.

 4. V případě, že na účtu Člena Klubu má Bonus hodnotu nad 50 % hodnoty kupovaného zboží v první ceně, další nevyužitý Bonus zůstává na účtu Člena Klubu a může být využit během dalších nákupů. Pokud na účtu Člena klubu je Bonus menší nebo rovný 50 % hodnoty zboží v první ceně v rámci daného nákupu, Člen klubu může využít celý shromážděný Bonus.
 5. 50 % hodnoty zboží v první základní ceně (PC) bude vypočteno jako součin 50% a základní nezlevněné ceny produktu, který je následně matematicky zaokrouhlený na celé koruny.
 6. Pokud Člen Klubu, chce využít Bonus na nákup, který obsahuje více položek, bude Bonus rozdělen na jednotlivé položky podle následujícího vzoru:

   

  z = (PC/∑PC)*∑R 

  kde:
  z – výše slevy od jednotlivé položky na faktuře;
  PC – první nezlevněná cena jednotlivé položky na faktuře;
  ∑PC – součet všech položek v první nezlevněné ceně;
  ∑R – součet maximální slevy, kterou je možné využít na jednotlivé položky objednávky v souladu s pravidly v bodě 3.

   

 7. Bonus z dané transakce může být využit po uplynutí 30 dnů od realizace prodeje v rámci dané transakce. Realizací prodeje se rozumí doba zaúčtování prodeje v rámci dané transakce. Zaúčtování prodeje se koná před odesláním nebo předáním zboží Členovi.
 8. Bonus z nákupů uskutečněných do 30.06.2022 může člen Klubu využít do 180 dnů. Bonus z nákupů uskutečněných od 01.07.2022 může člen Klubu využít do 100 dnů. Po uplynutí stanovené doby bude bonus přidaný z nákupu smazán, což však nemá vliv na bonusy přidané z pozdějších transakcí.
 9. Všechny informace o stavu účtu Člena Klubu a připočtení bonusu jsou dostupné v záložce "Můj účet".
 10. Pro využití Bonusu během nákupu se musíte přihlásit na svůj účet a následně v nákupním košíku zaznamenat možnost "Chci uplatnit Answear Club body". Váš nasbíraný Bonus bude přiměřeně odečten od ceny produktů v košíku.
 11. Pokud byl Bonus na účet Člena připočten nebo využit v rozporu s Obchodními podmínkami, Obchod je oprávněn zrušit část nebo celý Bonus, o čemž bude Člen informován.
 12. V případě vrácení zboží z transakce v níž byl použit Bonus se hodnota využitého Bonusu připočte zpět na klubový účet klienta. V případě uznání reklamace podané Členem Klubu, která je vyrovnaná vrácením částky za zaplacené zboží se hodnota využitého Bonusu také připočte zpět na klubový účet klienta. Od 1.7.2022 vrácený Bonus bude moci člen klubu využít ve lhůtě 100 dnů.
 13. V případě vrácení zboží za objednávku, v níž byl přičten Bonus se hodnota Bonusu, která byla přičtená za zboží odečte. V případě uznání reklamace podané Členem Klubu, která je vyrovnaná vrácením částky za zaplacené zboží se hodnota připočteného Bonusu také odečte z klubového účtu klienta.
 14. Program Klubu se nespojuje s jinými věrnostními a partnerskými programy dostupnými v obchodě Answear.cz a není možné využívání různých programů během jedné transakce.
 15. Pro Členy Klubu jsou organizovány speciální akce (např. znásobení bodů, dodatečné dárky k nákupům atd.). Podrobnosti o časových akcích budou oznámeny na internetové stránce a v informačních materiálech obchodu.
 16. Obchod si vyhrazuje právo na změny v pravidlech účasti v Klubu, avšak zavedené změny nesníží práva, které získali Členové. Členové Klubu budou informováni o změnách na webových stránkách obchodu, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy.
 17. Organizátor si vyhrazuje právo na pozastavení nebo uzavření Klubu v libovolném okamžiku jeho trvání, s tím, že práva získaná Členy Klubu budou zachována. V případě uzavření nebo pozastavení Klubu bude na všech účtech Členů Klubu zablokována možnost započtení Bonusu. Právo člena Klubu na využití bonusu během doby platnosti zůstává zachováno.
 18. Člen Klubu má právo podat reklamaci v souvislosti s realizací ustanovení Obchodních podmínek, především v rozsahu přiznaného Bonusu nebo uplatněné slevy. Reklamace by měla být podána ve lhůtě 14 dnů od výskytu okolností, které zdůvodňují její podání. Reklamace by měla být poslána poštou, kurýrem, podána osobně v sídle Organizátora nebo poslána e-mailem na adresu obchod@answear.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.