Obsah košíku (0) K dopravě zdarma Vám chybí 0
Dopravné:
0 Kč
Celkem:
0 Kč
Odeslat seznam přání VÁŠ SEZNAM (0)

Zadejte emaily osob, kterým chcete zaslat svůj seznam přání.

Jak funguje schránka?
 • Přidání produktu do schránky nerezervuje produkt.
 • Obsah schránky je ukládán automaticky.
 • Vyprodané produkty jsou označené jako "nedostupné"
 • Pro nepřihlášené zákazníky je obsah schránky zachován po dobu jednoho měsíce
 • Pro přihlášené zákazníky je obsah schránky dostupný tak dlouho, dokud jej sami ručně nesmažou.
Vážený zákazníku, používáte starou verzi prohlížeče, což může způsobovat, že některé funkce eshopu nebudou fungovat správně nebo nebudou dostupné. Aktualizujte si prosím prohlížeč.
Změnit jazyk
Bitva stylistů 2015
 1. Obecné podmínky:
  1.1. Tato Pravidla určují rozsah a podmínky účasti v soutěži „Bitva stylistů 2015”, dále jen „Soutěž”.
  1.2. Organizátorem Soutěže (dále jen: „Organizátor”) je: internetový obchod, který provozuje stránky www.answear.com, jehož majitelem je společnost „WEARCO Společnost s ručením omezeným, se sídlem v Krakově, na ulici Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Oblastního soudu pro Kraków-Śródmieście v Krakově, oddělení Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego s číslem KRS 0000414701, s číslem DIČ: 6793080390 se základním kapitálem 5000,00 polských zlotých.
  1.3. Soutěž je organizována na území Polské republiky, prostřednictvím internetových stránek http://bitva2015.answear.cz (dále jen „Strana”)
  1.4. Účastníci soutěže se můžou do soutěže přihlašovat od 13. srpna 2015 do 14.září 2015
  1.5. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území Polské republiky a dovršila věku třinácti let (dále jen: „Účastník”). Osoby mladší 18 let se do soutěže mohou zapojit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
  1.6. Soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci, spolupracovníci ani zástupci Or-ganizátora, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky jsou považování: osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké.
  1.7. Soutěž bude probíhat dvoukolově:
  1. I. kolo – zaslání přihlášek do soutěže, z nichž komise vybere 15 osob, které postoupí do II. kola. První kolo bude probíhat od 13. srpna do 14. září 2015 včetně.
  2. II. kolo – splnění stylizačního úkolu (tři stylizace s využitím výrobků značky Medi-cine). II. kolo bude probíhat od 17. září do 14. října 2015 včetně.
 2. Podmínky účasti v Soutěži:
  2.1. Podmínkou účasti v Soutěži, s ohledem na další ustanovení těchto Pravidel je:
  2.1.1. Správně vyplněný formulář, který se nachází na stránkách http://bitva2015.answear.cz (uvedení osobních údajů Účastníka: jméno, pohlaví, emailová adresa spolu se souhlasem s uchováváním a využíváním poskytnutých údajů za účelem realizace Soutěže a k marketingovým účelům)
  2.1.2. Potvrzení registrace k odebírání newsletteru kliknutím na potvrzující odkaz, který bude doručen na email Účastníka.
  2.1.3. Doručení minimálně tří soutěžních fotografií s vlastními stylizacemi na sobě nebo modelovi/modelce. Fotografie by měly znázorňovat úroveň stylizace oděvu (estetiku a umělecké cítění Účastníka).
  2.1.4. Účastník svou účasti v Soutěži nesmí porušovat práva třetích osob, obzvlášť právo na ochranu osobnosti, autorská práva, právo na ochranu identity a nezákonně zpřístupňovat fotografie nebo osobní údaje třetích osob.
  2.2. Zaslané stylizace mohou být prezentovány na modelovi/modelce nebo přímo na autorovi stylizace. Zasláním stylizace Účastník potvrzuje, že získal souhlas modela / modelky s publikací fotografií, na nichž je zachycen /-a, v rozsahu určeném těmito Pravidly. Dojde-li k situaci, že nějaký subjekt bude po Organizátorovi požadovat náhradu za publikací fotografií, na nichž je zachycen nebo za porušení autorských práv, zavazuje se Účastník tyto nároky uspokojit, a v případě, že Organizátor bude nu-cen tyto nároky uspokojit sám, má Organizátor nárok na zpětné proplacení všech uhra-zených náležitostí a náhrady vzniklé škody.
  2.3. Splnění podmínek, o nichž pojednává výše uvedený odst. 2.1., je považováno za formální přihlášku Účastníka do Soutěže (dále jen „Přihláška”). Účastník může poslat více Přihlášek, při rozhodování však porota bude hodnotit pouze jednu.
  2.4. Pokud Organizátor zjistí, že soutěžní Přihláška nesplňuje některou z podmínek určenou těmito Pravidly, je oprávněn odmítnout Účastníka, který takovou přihlášku poslal. V souvislosti s rozhodnutím Organizátora může Účastník podat stížnost, dle ustanovení bodu 9.5. těchto Pravidel.
  2.5. Organizátor je oprávněn zveřejnit vybrané soutěžní práce na stránkách: http://bitva2015.answear.cz, s čímž Účastník souhlasí a nebude z důvodu výše uvedeného uplatňovat žádné nároky vůči Organizátorovi.
 3. Podmínky pro kvalifikaci do II. kola Soutěže
  3.1. Postupující do II. kola vybere soutěžní porota („Porota”) ve složení:
  Pavlína Jágrová (módní bloggerka), Ondřej Pýcha (fotograf), Valentina Tesařová (šéfredaktorka JOY), Kristina (slovenská zpěvačka)
  3.2. Porota bude hodnotit:
  3.2.1. přehled o současných trendech,
  3.2.2. různorodost stylizací,
  3.2.3. estetiku fotografie a stylizace,
  3.2.4. kompozici,
  3.2.5. kreativitu a nápaditost.
  3.3. Po rozhodnutí poroty bude Organizátor během 24 hodin kontaktovat vybrané Účastníky na základě osobních údajů uvedených v Přihlášce. Pokud během tří dnů od okamžiku vyhlášení výsledků a kontaktování Účastníků neobdrží Organizátor pot-vrzení, že se daná osoba chce II. kola zúčastnit, bude Organizátor kontaktovat dalšího Účastníka ze seznamu náhradníků. Ten se stane členem skupiny 15 vyvolených Účast-níků II. kola.
  3.4. Úplný seznam Účastníků II. kola spolu se zaslanými stylizacemi bude dostupný na stránkách http://bitva2015.answear.cz, s čímž Účastník II. kola souhlasí a nebude v souvislosti s tímto uplatňovat vůči Organizátorovi žádné nároky.
 4. Podmínky účasti ve finálovém klání
  4.1. Účastník je povinen ve lhůtě tří dnů od obdržení informace o postupu do II. kola, písemně (na email Organizátora) potvrdit souhlas s podmínkami finálního klání. Neob-drží-li Organizátor zmíněné potvrzení, bude Účastník diskvalifikován a místo něho bude pozván další soutěžící ze seznamu náhradníků.
  4.2. Do II. kola postupuje 15 osob, které do 11. října 2015 budou muset vytvořit tři různé stylizace s využitím výrobků zaslaných Organizátorem.
  4.3. Stylizace nesmí byt prezentovány na člověku ani na zvířatech.
  4.4. Stylizace musí být zaslány ve formátu JPG a musí být ve vysokém rozlišení (ro-zlišení 300 dpi)
  4.5. Autorem zaslaných stylizací musí být sám Vítěz a nesmí na nich tížit žádné právní vady ani nároky třetích osob.
  4.6. Focení, během kterého bude stylizace zdokumentována, se může zúčastnit profe-sionální fotograf, avšak stylistou / scénografem, který kompozici bude vytvářet (nápad, volba doplňků a výrobků, kombinace), musí být Účastník II. kola.
  4.7. Finální stylizace budou odeslány Organizátorovi prostřednictvím speciálního sys-tému. Údaje k tomuto systému obdrží každý postupující individuálně.
  4.8. Pokud Účastník II. kola soutěžní úkol nesplní, bude nucen vrátit na vlastní nákla-dy všechny výrobky získané od Organizátora a to bezodkladně, ve lhůtě 7 dnů od nesplnění soutěžního úkolu.
  4.9. Ve stylizacích nesmí být použity oděvní ani obuvní výrobky s výrazným logo-typem na výrobku, kromě logotypů značek dostupných v obchodě ANSWEAR.com.
  4.10. Postupující je povinen poslat tři fotografie stylizací s výrobky značky Medicine (které mu Organizátor poslal). V každé stylizaci mohou být 1 až 3 poslané výrobky.
 5. Ceny ve II. kole:
  5.1. Účastníci, jejichž práce byly na základě ustanovení těchto Pravidel vyhodnoceny jako nejlepší, obdrží následující ceny:
  Hlavní výhra (1. místo) ve II. kole – Otisknutí vítězných stylizací v časopisu JOY, dárkový poukaz na nákup na answear.cz v hodnotě 10 000 Kč, iPad mini 3 16GB Wifi. Ceny za druhé místo ve II. kole - dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč, iPad mini 3 16GB Wifi. Cena za třetí místo ve II.kole - dárkový poukaz na nákup na answear.cz v hodnotě 5000 Kč. Ceny obdrží 15 postupujících do II. kola.
  5.2. Každý Účastník II. kola navíc obdrží cenu ve formě tří výrobků značky Medicine. Podmínkou pro obdržení ceny je poslání tří stylizací provedených s využitím těchto výrobků, za předpokladu, že v každé takové stylizaci je zařazen jiný výrobek poslaný Organizátorem. Hodnota těchto tří výrobku je min. 7 000 Kč
  5.3. Každá cena je dodatečně navýšena o částku, která bude převedena na vrub daně z výhry („Jistina”).
 6. Rozhodnutí finálového klání/Soutěže.
  6.1. Hlavní výhru a 2. a 3. místo vybere soutěžní porota.
  6.2. Seznam vítězů bude zveřejněn na stránce http://bitva2015.answear.cz
  6.3. Účastníci, kteří získají nárok na jakoukoli odměnu, budou dále nazýváni „Vítěz / -ka/ -ové.
  6.4. Porota zveřejní výsledky Soutěže ve lhůtě 14 dnů od ukončení Soutěže.
  6.5. Organizátor bude Vítěze informovat o výhře emailem na adresu, kterou Vítěz uvedl v Přihlášce. Spolu s informací o výhře bude Organizátor Vítěze informovat o povinnosti poslat údaje dle bodu 6.10. Pravidel.
  6.6. Ceny budou doručovány poštou nebo kurýrem na náklady Organizátora na adresu, kterou Vítěz uvedl v emailu. Ceny budou odeslány ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže.
  6.7. Závazek, o němž pojednává bod 6.6. zahrnuje pouze území Polské republiky. Pokud by byla doručovací adresa mimo území Polské republiky, má Organizátor nárok na pozdržení zásilky do doby, než obdrží od Účastníka částku odpovídající nákladům na odeslání ceny mimo území Polské republiky.
  6.8. Pokud ve lhůtě 7 dnů od informování o výhře, způsobem, o němž výše pojednává bod 6.5. Organizátor neobdrží na adresu uvedenou ve formuláři údaje Účastníka, výhra propadá.
  6.9. Vzhledem k tomu, že v souladu s platnými zákony má Vítěz Soutěže povinnost uhradit daň z výhry, bude Účastník povinen předat nezbytné údaje k naplnění zá-konných povinností Organizátora, zvláště uvést rodné číslo a oznámit finanční úřad příslušný místu bydliště Účastníka (název a adresa).
  6.10. Plátcem daně, o níž pojednává bod 6.9., je Organizátor. K předání ceny dojde poté, co Organizátor vybere daň od vítěze. Organizátor má nárok na paušální odpočet ve výši příslušné daně z částky Jistiny, o níž pojednává bod 5.3. těchto Pravidel.
  6.11. Pokud výhru nebude možné předat v důsledku chybně uvedených údajů Vítěze, změně údajů, o nichž Organizátor nebyl informován nebo pokud Vítěz nesplní pod-mínky stanovené těmito Pravidly, stejně jako po třetím marném pokusu o doručení výhry, výhra propadá.
  6.12. Vyjde-li najevo, že Vítězem Soutěže je osoba, která nesplňuje podmínky stano-vené Pravidly, ztrácí osoba nárok na výhru.
 7. Využití soutěžních prací:
  7.1. Všichni Vítězové poskytují Organizátorovi autorská práva na soutěžní práce (foto-grafie stylizací) vytvořené daným Vítězem. Za tato práva nepřísluší Vítězi žádná další odměna, jedině výhra. Práce mohou být dále využity následujícími způsoby:
  a. uchovávání a rozmnožování – vytváření kopií díla libovolným způsobem a v libovolném počtu kopií, včetně zejména digitálních technologií, tisku, reprografickou technologií a magnetickým záznamem,
  b. uvedení na trh, vypůjčení nebo pronájem kopií díla,
  c. využití celku nebo jednotlivých části soutěžní práce pro potřeby libovolných market-ingových materiálů a jejich využívání k marketingovým účelů prostřednictvím uchovávání a rozmnožování způsoby stanovenými ve výše uvedeném bodě a, a dále uvedení na trh, vypůjčení, pronájem a veřejné zpřístupnění takovým způsobem, aby by-ly přístupné pro každého v místě a čase, které si sám zvolí,
  d. uložení do pamětí počítače,
  e. šíření a sdílení na internetu, v tisku, v rádiu nebo v televizi,
  f. uvedení na trh jakéhokoli oděvního zboží a doplňků, které jsou v soutěžní práci oz-načeny, zejména šíření celku nebo části soutěžní práce tímto způsobem bez omezení.
  7.2. Organizátor získává rovněž schvalovací právo k naplňování autorských práv týkajících se soutěžních prací, v oblastech uvedených v bodě 7.1.
  7.3. V souladu s těmito Pravidly se Vítěz zavazuje nevznášet žádné nároky vůči Or-ganizátorovi Soutěže z důvodu zaslaných soutěžních prací.
  7.4. Zasláním soutěžních prací Vítěz Soutěže prohlašuje, že je autorem soutěžních prací (zhotovených stylizací, které jsou prezentovány na fotografiích zaslaných do Soutěže) a že soutěžní práce neporušují práva třetích osob a je plně odpovědný za nároky třetích osob vyplývající nebo související s využitím soutěžních prací. Pokud třetí osoba vznese nároky související se soutěžními pracemi, je Vítěz povinen provést všechny úkony, aby zbavil Organizátora odpovědnosti a aby nahradil vzniklou škodu.
  7.5. Získaná práva k pracím může Organizátor převést na třetí osobu bez souhlasu Vítěze, s čímž Vítěz vysloveně souhlasí.
 8. Zpracovávání osobních údajů Účastníků Soutěže.
  8.1. Správcem osobních údajů je Organizátor.
  8.2. Osobní údaje Účastníků Soutěže zpracovává Organizátor za účelem realizace pov-inností souvisejících s organizací a také, vyjádří-li Účastník zvláštní souhlas, k marketingovým účelům správce údajů. Každý Účastník má v každém okamžiku právo na náhled do svých údajů a k jejich úpravě nebo odstranění. Poskytnutí údajů je dobro-volné, nicméně bez poskytnutí údajů není účast v Soutěži možná.
  8.3. Vyjádření nesouhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů Účastníka Soutěže v jakékoli fázi průběhu Soutěže až do okamžiku vyhlášení výsledků, se rovná nesplnění formálních požadavků a vyloučení Účastníka z dalšího průběhu Soutěže.
 9. Závěrečná ustanovení:
  9.1. Organizátor neustále monitoruje průběh Soutěže a v případě oprávněného po-dezření, že Účastník udal falešné nebo neúplné osobní údaje nebo v případě ověřených námitek, že Účastník není vlastníkem autorských práv k zaslaným fotografiím nebo po-dezření, týkajícímu se autorství stylizací, si Organizátor vyhrazuje právo na ověření osobních údajů, které mu Účastník poskytl během probíhající Soutěže nebo při rozhod-ování Soutěže nebo při vyhlášení jakýchkoli výher.
  9.2. Rozhodnutí dle výše zmíněného bodu 9.1. se vztahuje příslušně k třetím osobám nebo osobám, které se hodlají stát Účastníky, zvláště těm, které jednají tak, aby se zúčastnily Soutěže a/nebo aby v Soutěži zvítězily nepoctivým způsobem a proti zá-sadám „fair play”.
  9.3. Organizátor není odpovědný, nebude-li moci i přes veškerou snahu dostát plně ne-bo částečně svým závazkům stanoveným těmito Pravidly v důsledku činnosti poskyto-vatelů služeb (např. pošty, dopravců, telekomunikačních společností, správců počítačových sítí, špatnému internetovému připojení, softwaru nebo hardwaru Účast-níka) nebo následkem události, které mají charakter vyšší moci.
  9.4. Organizátor si vyhrazuje právo na provádění změn v Pravidlech po dobu trvání Soutěže, je-li to opodstatněné pro dosažení cíle Soutěže a nezhorší-li to podmínky účas-ti v Soutěži a nezpůsobí-li to újmu na získaných nárocích Účastníků. Změny jsou platné ode dne, kdy budou zveřejněny na Stránkách.
  9.5. Veškeré stížnosti související s průběhem Soutěže budou přijímány ve lhůtě 7 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže. Komise tyto stížnosti vyřeší během 7 dnů ode dne ob-držení stížnosti.
  9.6. Stížnost je nutné poslat doporučeným dopisem na adresu Organizátora s heslem "Stížnost: Bitva stylistů”. Stížnost musí obsahovat: jméno, příjmení, přesnou adresu Účastníka a také důvody stížnosti a způsob požadované náhrady.
  9.7. Osoba, která stížnost podává, bude o rozhodnutí písemně informována doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou ve stížnosti ve lhůtě 7 pracov-ních dnů od data vyřešení stížnosti. Organizátor navíc může o rozhodnutí informovat telefonicky nebo emailem.
  9.8. Tato Pravidla jsou jediným právně zavazujícím dokumentem při realizaci Soutěže.
  9.9. Účastí v Soutěži Účastník souhlasí s ustanoveními uvedenými v Pravidlech.
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte slevu 200 Kč
Povězte nám něco o sobě a my tomu přizpůsobíme obsah, který Vám zasíláme
Děkujeme Vám za zapsání k odběru newsletteru - na uvedenou e-mailovou adresu jsme odeslali zprávu.
Co získáte?
 • 200 Kč na Váš nákup *
 • přístup k jedinečným nabídkám
 • možnost dřívějšího využití slev
 • informace o novinkách v našem e-shopu
* Sleva je jednorázová, vztahuje se na celý sortiment ANSWEAR.cz a je platná při nákupu nad 1000 Kč
Zavřít
WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ SOUBORY COOKIES PRO SPRÁVNOU A EFEKTIVNÍ REALIZACI SLUŽEB. MŮŽETE SI URČIT PODMÍNKY ULOŽENÍ NEBO PŘÍSTUPU DO COOKIES V PROHLÍŽEČI, NEBO V NASTAVENÍ SLUŽBY V SOULADU S PODMÍNKAMI POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES V NAŠICH Podmínkách ochrany osobních údajů., KDE MŮŽETE TAKÉ ZKONTROLOVAT PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Zavřít