Kampaň k příležitosti Mezinárodního dne žen

Markéta
|
03 března 2023
|
Čtení na 3 minuty
Čtení na 3 minuty

S blížícím se Mezinárodním dnem žen chceme upozornit na nerovnost v odměňování, se kterou se musí ženy v celé Evropě potýkat. Co je to mzdový rozdíl, odkud pochází a jak s ním bojujeme?

Co kdyby ženy nakupovaly o 23 % levněji a muži jen o 10 %? Zní to nespravedlivě? Ženy se musí s tímto druhem nerovnosti potýkat denně. Přestože získají vyšší vzdělání, jsou vysoce kvalifikované a pracují stejně tvrdě jako muži, genderové rozdíly v odměňování pro ně představují neviditelnou bariéru, která brání jejich rozvoji, přistřihává jim křídla a negativně ovlivňuje jejich životní úroveň. Ženy na stejných pozicích, se stejnými povinnostmi a vykonávající stejnou práci, nejsou odměňovány stejně jako muži.

Gender Pay Gap – když je rovnost pouze teoretická

Jaký je genderový rozdíl v odměňování? Tento jev se týká nerovného odměňování mezi muži a ženami na stejných pozicích, se stejnými odpovědnostmi a vykonávajícími stejnou práci. Přestože legislativa na národní i evropské úrovni reguluje mzdy a zakazuje rozdíly v odměňování žen a mužů, praxe ukazuje pravý opak. Přestože předpisy na národní i evropské úrovni upravují problematiku výdělků a zakazují rozlišování na základě pohlaví, praxe hovoří jinak. Podle údajů Eurostatu z roku 2020 činí rozdíl ve mzdách v Evropské unii 13 %. Česká republika má osmý nejvyšší Gender Pay Gap v EU, tedy 16,4 %. Tento údaj říká, o kolik více času musí ženy pracovat déle, aby dosáhly stejné roční odměny jako muži, tedy o cca 2 měsíce déle.

Jak bojovat proti rozdílům v odměňování žen a mužů?

Přestože kořeny boje za rovnost žen a mužů sahají až do 19. století, ženy stále nemají stejná práva a příležitosti jako muži, a to ani v otázce platu. Podle zprávy Global Gender Gap z roku 2022 potřebuje svět dalších 132 let, aby odstranil genderovou propast. Nevyplatí se však tak dlouho čekat – společně se můžeme pokusit minimalizovat alespoň jednu z nerovností, genderový platový rozdíl. Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů vyžaduje mnohostranná řešení, ale především – vzdělávání a osvětu. Právě na posledně jmenované sázíme spuštěním symbolické kampaně Den žen. Mezi 1. a 8. březnem budete moci nakoupit vybrané dámské (i dětské) produkty se slevou 23 %, pánské pak o 10 %. Slevový rozdíl 13 % se zde stává symbolem a odkazem na reálný mzdový rozdíl v Evropské unii. Naše akce je empatickým vyjádřením podpory a symbolickým pokusem o minimalizaci nerovností, kterým ženy čelí v pracovním životě, a zároveň záminkou k širšímu působení a diskuzi ve veřejném prostoru.


A když se tolik mluví o rozdílech v odměňování, jak to vypadá v naší společnosti? Od začátku prosazujeme politiku rovnosti a antidiskriminace. V naší společnosti, kde ženy tvoří většinu, až 69,7 % zaměstnanců, je výše odměňování na jednotlivých pozicích daná vzděláním, odbornou praxí, nasazením a délkou práce – nikdy ne pohlavím. Při interním auditu provedeném na 31 podobných pozicích se ukázalo, že výdělky žen a mužů jsou srovnatelné a na manažerských pozicích je průměrný podíl žen o 9,6 % vyšší než u mužů.