Obchodní podmínky "Doporučte známému"

1. OBECNÉ

1.1. Tyto podmínky definují pravidla akce "Doporučit známému", kterou v online obchodě Answear.cz provádí společnost Answear.com akciová společnost.

1.2. Pojmy použité v těchto pravidlech mají následující význam:

a) Organizátor - Answear.com akciová společnost se sídlem v Krakově, Ul. Alej Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oblastním soudu pro Kraków-Śródmieście v Krakově, oddělení Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego s číslem KRS 0000816066, s číslem DIČ: 6793080390 se základním kapitálem 859.500,00  polských zlotých (zaplacen v plné výši), dále jen Organizátor.

b) Obchodní podmínky - tyto podmínky akce "Doporučit známému"

c) Akce - akce "Doporučit známému" organizovaná za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách,

d) Internetový obchod - internetový obchod provozovaný společností Answear.com v doméně www.answear.cz,

e) Zákazník - zákazník internetového obchodu Answear.cz,

f) Doporučitel - zákazník internetového obchodu, který doporučuje nakupovat v internetovém obchodě za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

g) Známý - osoba, které doporučitel doporučuje nakupovat v internetovém obchodě,

h) Slevový kód - právo na získání slevy na nezlevněné zboží, nabízené v internetovém obchodě za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

2. PRAVIDLA ÚČASTI AKCE "DOPORUČIT ZNÁMÉMU"

2.1 Účastníkem Akce "Doporučit známému" může být kterýkoliv registrovaný zákazník internetového obchodu, který si přečetl tyto Obchodní podmínky.

2.2. Doporučitel je povinen přečíst si Obchodní podmínky předtím, než se zúčastní Akce "Doporučit známému".

2.3. V rámci Akce Organizátor zaručuje na účtu Zákazníka dostupnost odkazu na podstránku Internetového obchodu, který po zkopírování může být Zákazníkem zaslán Známému.

2.4. Pokud si Známý doporučitele zaregistruje svůj účet v Internetovém obchodě prostřednictvím přijatého odkazu, dostane od Organizátora jednorázový Slevový kód, který ho opravňuje snížit ceny zboží zakoupených v internetovém obchodě o 25% hodnoty objednávky za nezlevněné zboží.

2.5. Pokud Známý doporučitele po zaregistrování účtu v souladu s bodem 2.4 výše nakoupí zboží v Internetovém obchodě a objednávka získá stav "Odeslaná zákazníkovi", Doporučitel obdrží od Organizátora jednorázový Slevový kód, který bude snižovat cenu zboží zakoupeného v internetovém obchodě o 25% hodnoty objednávky za nezlevněné zboží.

2.6. Doporučitel může opakovaně posílat svým Známým odkaz poskytnutý Organizátorem.

2.7. Slevu, na kterou se vztahuje Slevový kód, není možné kombinovat s jinými slevami a akcemi v Internetovém obchodě.

2.8. Doporučitel i Známý doporučitele mohou použít slevový kód do 30 dnů od přijetí Slevového kódu.

3. UKONČENÍ AKCE

3.1. Organizátor může rozhodnout ukončit Akci kdykoliv během jejího trvání. Zákazníci, kteří dostali slevový kód před ukončením akce, jej mohou uplatnit v Internetovém obchodě po dobu platnosti.

3.2. Organizátor je povinen informovat Zákazníky o ukončení Akce na webových stránkách Internetového obchodu nebo e-mailem, textovou zprávou nebo jinou zprávou vybranou Answear.cz.

3.3. Ukončení Akce neopravňuje Zákazníky vznášet jakékoli nároky vůči Organizátorovi.

3.4. Zákazník ztrácí právo účastnit se Akce v případě porušení podmínek Internetového obchodu nebo jakéhokoli zneužití souvisejícího s účastí v Akci.

3.6. Organizátor je oprávněn měnit Obchodní podmínky z těchto důležitých důvodů:

a) zabránění zneužívání a zajištění bezpečnosti Akce,

b) změny právních předpisů zohledňující rozsudky soudu nebo správní rozhodnutí,

c) záměr zavést příznivější podmínky Akce.

3.7. Změny Obchodních podmínek se uskuteční po předchozím oznámení na webových stránkách Internetového obchodu nebo e-mailem, nejméně 7 dní před plánovaným datem vstupu změn nařízení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. REKLAMAČNÍ POSTUP

4.1. Zákazník je oprávněn podat stížnost v souvislosti s účastí na Akci v případě, že Organizátor nesprávně plní své povinnosti podle Obchodních podmínek. Stížnost by měla být předložena do 14 dnů od výskytu okolností, které ji odůvodňují. Stížnost je třeba zaslat poštou, kurýrem nebo e-mailem na adresu: obchod@answear.cz s poznámkou: stížnost Akce Doporučit známému.

4.2. V záležitostech, které nejsou upraveny v Obchodních podmínkách, se použijí příslušné právní předpisy.

4.3. Případné spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním nařízení budou řešeny příslušným soudem v souladu s obecně platnými předpisy.

4.4. Obsah Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu.