Obchodní podmínky "Doporučte známému"

§ 1 Organizátor

Organizátorem akce „Doporučte známému”, dále jen Akce, je „Společnost s názvem „Answear.com S.A.“, se sídlem: Kraków, ul. Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapsaná v Státním obchodním rejstříku vedeném u Oblastního soudu pro Kraków–Śródmieście v Krakově, oddělení Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego s číslem KRS: 0000816066, DIČ: 6793080390, REGON: 122515020, základní kapitál 767 450,00 PLN (zaplacený v celku), dále jen Organizátor.

 

§ 2 Účastníci Akce

Účastníkem Akce, dále jen Účastník, může být každý odběratel newsletteru ANSWEAR.cz, který doporučí ANSWEAR.cz svému známému posláním pro něj pozvánky s využitím zprávy umístěné na stránce www.answear.cz/doporucte-znamemu.

 

§ 3 Předmět a doba trvání Akce v Internetovém obchodě

1. V rámci Akce Organizátor uděluje každému pozvanému Účastníkem slevu v hodnotě 200 Kč pro nákupy za minimální částku 1000 Kč na všechny výrobky.

2. S vyhrazením další věty v rámci Akce uděluje Organizátor každému pozývajícímu Účastníkovi slevu v hodnotě 200 Kč na nákupy za minimálně 1000 Kč na všechny výrobky.

3. Účastník obdrží slevu ve výši 200 Kč za první nákupy každé osoby, kterou pozval emailem k účasti v akci. Podmínkou je využití akce pozvanou osobou. Sleva ve výši 200 Kč je k využití při nákupech výrobků při minimálním nákupu za částku 1000 Kč v obchodě www.answear.cz

4. Akce v Internetovém obchodě platí od 22.10.2012 a může být zastavena Organizátorem kdykoliv, o čemž Organizátor bude informovat na stránce www.answear.cz.

5. Účastník akce a osoba Účastníkem pozvána budou pokaždé informováni emailovou cestou o přidělené slevě.

6. Slevu lze využít zadáním a potvrzením v Nákupním košíku v políčku pro slevový kód - kód poslaný v emailu informujícím o výši obdržené slevy.

7. Účastník akce obdrží slevu ve výši 200 Kč po odeslání Internetovým obchodem objednávky provedené sebou pozvanou osobou.

8. Slevy získané Zákazníkem se nesčítají. Každou udělenou slevu lze využít pro další objednávku.

9. Podmínkou účasti v akci je vyjádření souhlasu k přijímání newsletteru a souhlas s obchodními podmínkami akce pozývajícím.

 

§ 4 Spory

1. Všechny případné sporné záležitosti, které mohou vzniknout v souvislosti s vedením této Akce, je třeba poslat písemně na adresu sídla Organizátora ve lhůtě 14 dní od okamžiku vzniku sporné události. Organizátor si vyhrazuje právo na vyjádření v záležitosti uvedených obvinění ve lhůtě do 30 dní od okamžiku obdržení nahlášení.

2. Každý Účastník Akce má právo podat reklamaci pro neshodnost vedení Akce s těmito Obchodními podmínkami.

3. Reklamaci lze podat výhradně doporučeným dopisem. O dodržení lhůty rozhoduje datum poštovního razítka.

4. Reklamace by měla obsahovat minimálně: jméno, příjmení a adresu Účastníka, předmět reklamace s udáním důvodů její podání, podpis.

5. Všechny spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek budou řešeny soudem příslušným podle platných právních předpisů.

 

§ 5 Pravidla a podmínky platnosti Akce

2. Akce trvá po dobu určenou v Obchodních podmínkách Akce.

3. V odůvodněných případech si Organizátor vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky, měnit dobu trvání akce nebo seznam výrobků, na které se akce vztahuje, bez omezení práv získaných zákazníky přede dnem provedení změny.

 

§ 6 Konečná ustanovení

1. Účast Účastníka v akci znamená jeho souhlas s pravidly Akce obsaženým v těchto Obchodních podmínkách.

2. Obchodní podmínky jsou dostupné na internetové stránce www.answear.cz.