Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANSWEAR.CZ

1.           DEFINICE

1.1.        Správce nebo Answear - Answear.com Akciová Společnost se sídlem v Krakově (31-564), Aleja Pokoju 18, zapsaná do registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XI Obchodní divize pod číslem KRS 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020.

1.2.        Osobní údaje - informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné prostřednictvím jednoho nebo více podrobných činitelů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost, včetně IP zařízení, údaje o lokalizaci, internetový identifikátor a informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies a jiné podobné technologie.

1.3.        Zásady - tyto zásady ochrany osobních údajů, obsahující informace o zpracování Osobních údajů a používání souborů cookies a podobných technologií pro sledování na Webu.

1.4.        GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1.5.        Web - webové stránky spravované Správcem v doméně https://answear.cz/, dostupné prostřednictvím webových prohlížečů a prostřednictvím mobilní aplikace „Answear - fashion store“.

1.6.        Obchod - internetový obchod Answear dostupný prostřednictvím Webu, jehož prostřednictvím Answear provádí prodej zboží na dálku.

1.7.        Uživatel - každá fyzická osoba navštěvující Web nebo využívající jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách.

1.8.        Zařízení - znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Web.

2.           VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1.        V souvislosti s Vaším používáním Webu shromažďujeme údaje potřebné k poskytování nabízených služeb a také informace o Vaší aktivitě na Webu. V tomto ohledu jsme správcem Vašich osobních údajů a klademe velký důraz na jejich odpovídající ochranu. Dbáme na to, aby naše procesy zpracování údajů byly v souladu s příslušnými právními ustanoveními, zejména s GDPR. Naším cílem je umožnit Vám získat úplné informace o tom, jak zpracováváme Vaše Osobní údaj a poskytnout Vám nástroje, které Vám umožní uplatnit Vaše práva. Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme Vaše Osobní údaje.

2.2.        Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem a dbáme na to, aby byly aktuální a správné. Čas od času Vám proto můžeme připomenout o jejich aktualizaci zasláním zprávy na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo zobrazením příslušné zprávy na Webu po přihlášení k účtu.

3.           JAK MOHU KONTAKTOVAT SPRÁVCE A IOD?

3.1.        Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo chcete uplatnit svá práva, napište přímo našemu Inspektorovi pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu: privacy@answear.cz (Táto e-mailová adresa neslúži na zasielanie ponúk spolupráce a marketingu. Takéto správy budú naším systémom ignorované) nebo na adresu našeho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), případně použijte kontaktní formulář. Naším inspektorem pro ochranu osobních údajů je Marek Popiel.

4.           JAKÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1.        Vaše Osobní údaje získáváme přímo od Vás za účelem řádné realizace našich služeb a bezproblémového fungování našeho Webu. Své údaje nám poskytujete především prostřednictvím vyhrazených formulářů, během nákupů v našem Obchodě, prováděných na základě Pravidel obchodu, přistoupení do věrnostního programu Answear Club, přihlášením k odběru našeho zpravodaje nebo kontaktováním nás, např. prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše údaje rovněž získáváme, když využíváte další služby dostupné na Webu, např. prohlížíte si produkty nabízené v Obchodě.

5.           JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

5.1.        Záleží pouze na Vás, zda a jaké osobní údaje nám poskytnete - není to povinné. Pamatujte však, že v některých případech je poskytnutí Osobních údajů nezbytné pro řádnou realizaci námi nabízených služeb nebo podmiňuje uzavření a plnění smlouvy, což je podrobně popsáno níže.

6.           JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

POUŽÍVÁNÍ WEBU

6.1.        Pokud používáte Web a nejste registrovaným Uživatelem (tj. nemáte účet na Webu), Vaše Osobní údaje (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií), které zpracováváme:

6.1.1.    za účelem poskytování elektronických služeb v rozsahu poskytování Vám obsahu shromážděného na Webu - v takovém případě je právním základem zpracování nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

6.1.2.    pro analytické a statistické účely - v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivity Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;

6.1.3.    za účelem případného stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a podnikatelských zájmů;

6.1.4.    pro marketingové účely Správce a dalších subjektů, zejména související s prezentací behaviorální reklamy - pravidla pro zpracování Osobních údajů pro marketingové účely jsou popsána v části MARKETING.

6.2.        Vaše aktivita na Webu, včetně Vašich osobních údajů, je zaznamenána do systémových protokolů (speciální počítačový program používaný k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a aktivitách souvisejících s IT systémem používaným k poskytování našich služeb). Shromážděné informace jsou zpracovávané především pro účely spojené s poskytováním služeb. Zpracováváme je rovněž pro technické a administrativní účely, pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a správu tohoto systému, jakož i pro analytické a statistické účely - v tomto ohledu je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

REGISTRACE A OBSLUHA ÚČTU

6.3.        Osoby, které se zaregistrují na Webu, jsou požádány o poskytnutí údajů nezbytných k vytvoření a obsluze účtu. Za účelem usnadnění obsluhy můžete poskytnout dodatečné údaje, čímž vyjádříte souhlas s jejich zpracováním. Takové údaje lze kdykoli odstranit. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné k nastavení a obsluze účtu, a pokud tak neučiníte, nebude možné účet vytvořit. Poskytnutí zbývajících údajů je dobrovolné.

6.4.        Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:

6.4.1.    za účelem poskytování služeb souvisejících s provozováním a obsluhou účtu na Webu - právním základem zpracování je nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v rozsahu nepovinných údajů - právním základem zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

6.4.2.    pro analytické a statistické účely - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivity Uživatelů na Webu a způsobu používání účtu, jakož i preferencí uživatelů za účelem vylepšení použitých funkcí;

6.4.3.    za účelem případného stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a podnikatelských zájmů;

6.4.4.    pro marketingové účely Správce a dalších subjektů - pravidla pro zpracování Osobních údajů pro marketingové účely jsou popsána v části MARKETING.

6.5.        Ke svému účtu na Webu se můžete rovněž přihlásit prostřednictvím sociální sítě Facebook. V takovém případě Web stáhne z Vašeho účtu na sociální síti pouze údaje nezbytné k registraci a obsluze účtu. Rozsah Vašich údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené spolu se žádostí o pokračování v přihlašování. Pokračováním v přihlašování budou znamenat předání uvedených údajů na náš Web. Facebook si Vaši volbu zapamatuje a pokud se znovu přihlásíte prostřednictvím tohoto portálu, komunikát se již znovu nezobrazí. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování údajů portálem, jakož i související práva a možnosti konfigurace umožňující ochranu soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.

6.5.1.        Můžete se také přihlásit do svého účtu pomocí svého AppleID. V tomto případě bude náš web využívat z vašeho Apple účtu pouze údaje potřebné k registraci nebo provozování účtu. Rozsah vašich údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené v žádosti o pokračování v přihlašování. Pokračováním budou uvedené údaje přeneseny na naši webovou stránku. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování údajů Apple Inc., jakož i související práva a možnosti konfigurace umožňující ochranu soukromí jsou popsány v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Apple.

6.5.2.       Do svého účtu na Webové stránce se můžete přihlásit také prostřednictvím účtu Google. V takovém případě Webová stránka stáhne z vašeho účtu Google pouze údaje potřebné k registraci a provozu účtu. Rozsah vašich osobních údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené spolu se žádostí o pokračování přihlašování. Pokračováním v přihlášení se uvedené údaje přenesou na naši Webovou stránku. Google si zapamatuje vaši volbu a pokud se znovu přihlásíte přes tento portál, zpráva se již nezobrazí. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování dat portálem, jakož i souvisejících právech a možnostech konfigurace umožňujících ochranu soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů Google.

6.6.        Pokud Uživatel zveřejní na Webu jakékoli Osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména a příjmení, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může tak učinit pouze v případě, že neporušuje zákon a osobní práva těchto osob.

ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

6.7.        Objednávání zboží nebo námi nabízených služeb souvisí se zpracováním Vašich Osobních údajů. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno za účelem přijetí a realizace objednávky a jejich neposkytnutí má za následek nezrealizování objednávky. Poskytnutí zbývajících údajů je dobrovolné.

6.8.        Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:

6.8.1.    za účelem realizace zadané objednávky - právním základem zpracování je nutnost zpracování za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); v rozsahu nepovinných údajů - právním základem zpracování je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

6.8.2.    za účelem realizace zákonných povinností naložených na Správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů - právním základem zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

6.8.3.    pro analytické a statistické účely - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivit Uživatelů na Webu a nákupních preferencí Uživatelů za účelem zlepšení použitých funkcí;

6.8.4.    za účelem případného stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a podnikatelských zájmů.

REKLAMACE A VRÁCENÍ

6.9.        Podání reklamace nebo vrácení zboží souvisí se zpracování Vašich Osobních údajů. Poskytnutí údajů v reklamačním formuláři není povinné, ale je nezbytné pro správné vyřízení reklamace. Poskytnutí údajů ve formuláři pro vrácení zboží není povinné, ale je nezbytné pro účinné odstoupení od smlouvy.

6.10.      Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:

6.10.1.  za účelem vyřízení podané reklamace - právním základem zpracování Vašich osobních údajů je povinnost Správce vyplývající z ustanovení zákona o záruce za vady prodané věci (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

6.10.2.  za účelem vyřízení vrácení zboží - právním základem zpracování Vašich Osobních údajů je povinnost Správce vyplývající z ustanovení zákona o spotřebitelích (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), pokud je základem pro vrácení zboží ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy nebo nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud jsou základem pro vrácení pravidla našeho Obchodu;

6.10.3.  za účelem realizace dalších zákonných povinností naložených na Správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů - právním základem zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

6.10.4.  pro analytické a statistické účely - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivit Uživatelů na Webu a nákupních preferencí Uživatelů za účelem zlepšení použitých funkcí;

6.10.5.  za účelem případného stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a podnikatelských zájmů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

6.11.      Nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí Osobních údajů nezbytných k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a odpovědět na Váš dotaz. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné k přijetí a vyřízení dotazu, a pokud tak neučiníte, nebude možné dotaz zpracovat. Poskytnutí dalších údajů (např. v obsahu dotazu) je dobrovolné.

6.12.      Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:

6.12.1.  za účelem identifikace a vyřízení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v potřebě vyřešit nahlášený případ a vést korespondenci, která je mu adresována v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami;

6.12.2.  pro analytické a statistické účely - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve vedení statistik dotazů podaných Uživateli prostřednictvím Webu za účelem zlepšení jeho funkčnosti .

GEOLOKACE

6.13.      Vaše osobní údaje, včetně informací o poloze, jsou zpracovávány za účelem umožnění Vám nalezení nejbližšího stacionárního dodacího místa. Použití této funkce je volitelné a není vyžadováno pro řádné používání Webu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), vyjádřený tím, že povolíte mobilní aplikaci „Answear - fashion store“ využívání služby určování polohy Vašeho mobilního zařízení. Údaje o Vaší poloze zpracováváme pouze v případě vyjádření souhlasu. Souhlas může být kdykoli odvolán odebráním povolení mobilní aplikaci pro přístup k informacím o poloze ve Vašem mobilním zařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

7.           MARKETING

7.1.        Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:

7.1.1.    zobrazení marketingového obsahu odpovídajícího Vašim zájmům (behaviorální reklama);

7.1.2.    provádění činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky a telemarketingové činnosti).

7.2.        Za účelem realizace marketingových aktivit využíváme v některých případech profilování. To znamená, že díky automatickému zpracování údajů vyhodnocujeme vybrané faktory, týkající se Vaší osoby, abychom mohli analyzovat Vaše chování nebo vytvořit prognózu do budoucna. To umožňuje lepší přizpůsobení zobrazeného obsahu Vašim individuálním preferencím a zájmům.

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

7.3.        Spolu s našimi důvěryhodnými partnery zpracováváme Vaše Osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti s cílením na Vás pomocí behaviorální reklamy (tj. reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím). Zpracování osobních údajů v takové situaci zahrnuje rovněž profilování, jehož důsledkem je pouze zobrazování přizpůsobené reklamy na základě Vašich Osobních údajů, které jsme získali my a naši partneři.

7.4.        Seznam důvěryhodných partnerů Správce je uveden níže v sekci „Informace o používání souborů „cookies”„ na kartě „Naši Partneři”.

PŘÍMÝ MARKETING

7.5.        V případě udělení souhlasu, můžeme Vaše údaje využít k zasílání marketingového obsahu prostřednictvím různých kanálů, tj. e-mailem (formou zpravodaje), prostřednictvím MMS / SMS nebo telefonicky. Právním základem zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v souvislosti s Vaším souhlasem spočívající v marketingu nabízeného zboží a služeb. Taková opatření provádíme pouze v případě, že jste udělili svůj souhlas, který můžete kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz, který zasíláme v každém e-mailu obsahujícím obchodní informace, kontaktováním nás na e-mailové adrese: privacy@answear.cz (Táto e-mailová adresa neslúži na zasielanie ponúk spolupráce a marketingu. Takéto správy budú naším systémom ignorované) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů v období před jeho odvoláním.

7.6.        Můžeme rovněž realizovat přímý marketing prostřednictvím Vámi uvedené tradiční poštovní adresy. Právním základem zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v marketingu nabízeného zboží a služeb. Proti zpracování Vašich Osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli vznést námitku. Svou námitku můžete vyjádřit kontaktujíc nás na e-mailové adrese: privacy@answear.cz (Táto e-mailová adresa neslúži na zasielanie ponúk spolupráce a marketingu. Takéto správy budú naším systémom ignorované) nebo prostřednictví kontaktního formuláře.

PUSH OZNÁMENÍ

7.7.        V případě udělení samostatného souhlasu s přijímáním push oznámení, můžete dostávat oznámení ve formě zpráv zobrazených na Vašem mobilním zařízení a v používaném webovém prohlížeči, které obsahují marketingový obsah související s našimi nabídkami, službami a propagačními akcemi. Právním základem zpracování Vašich Osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v marketingu nabízeného zboží a služeb, v souvislosti s Vaším souhlasem na přijímání komunikace ve formě push oznámení. Svůj souhlas s přijímáním push oznámení můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat změnou nastavení v použitém webovém prohlížeči nebo ve Vašem mobilním zařízení.

GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

7.8.        Marketing produktů a služeb, které nabízíme, může rovněž probíhat s využitím Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match je nástroj, který umožňuje Správci načíst hašovanou databázi e-mailových adres (seznam zákazníků) do nástrojů Google za účelem ověření, zda byly ve službách Google vytvořeny uživatelské účty pomocí stejných e-mailových adres (např. YouTube, Gmail, další). Pokud se potvrdí shoda e-mailových adres, mohou se uživatelům služeb Google po přihlášení zobrazit reklamy Správce. Informace na téma zobrazování reklam podle zavedeného seznamu klientů najdete pod odkazem: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

7.9.        Marketing produktů a služeb, které nabízíme, může rovněž probíhat s využitím nástroje Facebook Custom Audience (Nestandardní skupiny příjemců). Facebook Custom Audience je nástroj, který umožňuje Správci načíst hašovanou databázi e-mailových adres do nástrojů Facebooku za účelem ověření, zda byly na platformě Facebook vytvořeny uživatelské účty pomocí stejných e-mailových adres. Pokud se potvrdí shoda e-mailových adres, mohou se uživatelům platformy Facebook po přihlášení zobrazit reklamy Správce. Více informací o nestandardním skupinách příjemců najdete zde: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

8.           ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB NAVŠTĚVUJÍCÍ PROFILY ADMINISTRÁTORA NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

8.1.        Správce má veřejné profily na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. V souvislosti s tím zpracovává údaje, která zanechávají osoby navštěvující tyto profily (mj. komentáře, lajky, internetové identifikátory).

8.2.        Osobní údaje takových osob jsou zpracovávány:

8.2.1.    za účelem umožnění jim aktivity na profilech;

8.2.2.    za účelem efektivního provozování profilů, představováním uživatelům portálů informací o iniciativách a dalších aktivitách Správce a v souvislosti s propagací různých typů akcí, služeb a produktů;

8.2.3.    pro statistické a analytické účely;

8.2.4.    případně mohou být zpracovány za účelem vymáhání nároků a obrany před nároky.

8.3.        Právním základem zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v:

8.3.1.    propagace vlastní značky a zlepšování kvality poskytovaných služeb,

8.3.2.    provádění analýz aktivity a preferencí,

8.3.3.    v případě potřeby - na vymáhání nároků a obraně před nároky.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedená informace se nevztahuje na zpracování osobních údajů správci stránek sociálních sítí.

9.           INFORMACE O POUŽITÍ SOUBORŮ „COOKIES”

ČÍM JSOU SOUBORY COOKIES?

9.1.        Soubory cookies (jinak „cookies”) jsou malé textové soubory uložené a uchovávané v zařízení, jejichž prostřednictvím uživatel používá Web. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání Webu - např. zapamatováním návštěv a vykonávaných aktivit Uživatele. Soubory cookies, které používáme, jsou pro Zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby se touto cestou do zařízení uživatelů dostaly viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný Uživatelem a individuálně přizpůsobit provoz Webu každému Uživateli.

TYPY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVANÝCH SPRÁVCEM

9.2.        Využíváme následující typy souborů cookies:

9.2.1.    Nezbytné soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování Webu. Díky těmto souborům může Správce zajistit bezpečné provádění takových aktivit, jako je například realizace objednávky Uživatele, „zapamatování“ Uživatele přihlášeného na Webu po přepnutí na jinou stránku nebo automatické vyplňování adresních údajů při nákupech.  Blokování těchto souborů cookies v prohlížeči Uživatele může mít za následek nesprávné fungování Webu. Tyto soubory cookies jsou nezbytné a není možné je deaktivovat.

Specifické účely používání technických cookies:

a)           zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Webu;

b)           realizace procesů nezbytných k zajištění plné funkčnosti Webu, včetně:

             přizpůsobení obsahu Webu tak, aby měl Uživatel možnost plně využívat zpřístupněné funkce a optimalizace používání internetových stránek Webu. Tyto soubory zejména umožňují rozpoznat základní parametry zařízení Uživatele a správně mu zobrazit internetovou stránku;

             správné fungování programu „Doporučit známému“, zejména umožnění ověření zdrojů přesměrování Uživatelů na internetové stránky Webu;

             umožnění používání funkcí „Schránka“ a „Košík“ na Webu.

9.2.2.    Analytické soubory cookies používá Správce jak k analýze chování Uživatelů na Webu pro obchodní účely, tak k pochopení toho, jak Uživatelé Web používají. Umožňuje to identifikovat, které funkce je třeba zlepšit nebo aktualizovat. Informace získané Správcem prostřednictvím analytických souborů cookies jsou anonymní - na jejich základě není Správce schopen identifikovat Uživatele, od kterého byly informace získány.

9.2.3.    Soubory cookies sloužící k personalizaci umožňují analýzu chování Uživatelů na Webu a jejich nákupních preferencí, což umožňuje poskytovat uživatelům personalizované propozice produktů, provádět změny ve funkcích Webu a zveřejňovat sponzorovaný obsah. Údaje získané prostřednictvím těchto typů souborů cookies lze také použít ke zlepšení stávajících systémů a softwaru a vývoji nových řešení a funkcí.

9.2.4.    Reklamní soubory cookies umožňují Správci přizpůsobit zobrazené reklamy preferencím a zájmům Uživatelů, tj. směřovat na Uživatele tzv. behaviorální reklamu. Subjekty spolupracující se Správcem, jako jsou provozovatelé Facebooku nebo Instagramu, s jejich pomocí budou moci správně upravit zobrazovaný reklamní obsah tak, aby byl přizpůsoben preferencím Uživatele.

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

9.3.        Soubory cookies popsané výše mohou být rozděleny do dvou typů v závislosti na jejich období uchovávání:

9.3.1.    Relační soubory cookies jsou uloženy v Zařízení Uživatele a zůstávají tam až do konce relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti Zařízení.

9.3.2.    Trvalé soubory cookies jsou uloženy v zařízení, do momentu jejich odstranění. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí Zařízení nezpůsobí jejich odstranění. Pokud Uživatel ze svého Zařízení neodstraní trvalé cookies, budou uloženy po dobu až 60 dnů od jejich zavedení.

SPRÁVA SOUORBŮ COOKIES NA WEBU

9.4.        Pro správné fungování Webu jsou nutné pouze požadované soubory cookies. Pokud jde o jiné typy souborů cookies, můžete souhlasit s jejich používáním, ale není to povinné. Rozsah námi používaných analytických soubor cookies, sloužících k personalizaci a reklamních cookies můžete spravovat vyjádřením nebo odvoláním souhlasu s jejich používáním. Máte možnost kdykoli spravovat souhlasy pro jednotlivé typy souborů cookies pomocí námi poskytnutého panelu. Vyvolání panelu je možné prostřednictvím záložky „Vaše cookies“ v zápatí Webu.

NAŠI PARTNEŘI

9.5.        Některé soubory cookies jsou na Web umístěny externími subjekty - partnery, kteří s námi spolupracují. Aktuální seznam partnerů, se kterými spolupracujeme v rámci používání souborů cookies, spolu s kategoriemi jimi umístěných souborů cookies, najdete v tabulce níže. Podrobné informace v tomto ohledu lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů daného partnera.

SEZNAM PARTNERŮ

   Partner    Kategoria    Životnost cookies
   Google Analytics    Analytika    60 dní
   Facebook    Reklama    60 dní
   Google Ads    Reklama    60 dní
   Heureka    Reklama    60 dní
   Performax    Reklama    60 dní
   RTB House    Reklama    60 dní
   Sklik    Reklama    60 dní
   Zbozi.cz    Reklama    60 dní
   CJ    Reklama    60 dní
   Criteo    Reklama    60 dní
   Glami    Reklama    60 dní
   blue449    Reklama    60 dní
   OWATag    Analytika    60 dní
   Performix    Reklama    60 dní
   Google Optimize    Personalizace    60 dní
   Expert Sender    Analytika    60 dní
   DV360    Reklama    60 dní
   Pinterest    Reklama    60 dní
   Hotjar    Analytika    60 dní
   mPulse    Analytika    60 dní
   Data Audience    Marketing    60 dni
   TikTok    Marketing    60 dni
   Shopalike    Marketing    60 dni

 

10.         KOMU BUDEME PŘEDÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

10.1.      Vaše Osobní údaje můžeme předat subjektům, s nimiž spolupracujeme při realizaci námi poskytovaných služeb.

10.2.      V závislosti na Vámi zvoleném způsobu doručení zakoupeného nebo  vráceného zboží poskytneme Vaše údaje nezbytné pro doručení nebo vrácení jednomu ze subjektů, s nimiž spolupracujeme v tomto rozsahu. Pokud ke hledání stacionárních doručovacích míst používáte službu geolokace, budou Vaše osobní údaje předány rovněž subjektům poskytujícím služby určování polohy.

10.3.      V závislosti na Vámi zvoleném způsobu platby za zakoupené zboží, poskytneme Vaše údaje nezbytné ke odběru nebo provedení platby některému ze subjektů, se kterými spolupracujeme v oblasti zpracování plateb.

10.4.      Pokud udělíte souhlas s obdržením obchodních informací na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, předáme Vaše údaje subjektům poskytujícím službu zasílání obchodních informací naším jménem, tj. zejména:

10.4.1.  LINK Mobility Poland sp. z o. o. se sídlem v Gliwicích;

10.4.2.  ExpertSender S.A. se sídlem v Gdyni;

10.5.      Kromě toho budou Vaše údaje předány subjektům, které naším jménem zpracovávají osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro hostování webových stránek Obchodu, zejména:

10.5.1.  3S Data Center S.A. se sídlem v Katovicích.

10.6.      Vaše Osobní údaje můžeme rovněž předat jiným subjektům, se kterými navážeme spolupráci, včetně právních a daňových poradců, jakož i poskytování účetních, IT, logistických a marketingových služeb.

10.7.      Máme rovněž právo sdělit vybrané informace o našich Uživatelích příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o takové informace, na základě odpovídajícího právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.

11.         JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

11.1.      Období zpracovávání Vašich Osobních údajů závisí na druhu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání služby nebo realizace objednávky, dokud není odvolán souhlas nebo není vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem zpracování údajů oprávněný zájem Správce.

11.2.      Dobu zpracování údajů lze prodloužit, pokud je zpracování nezbytné ke stanovení a vymáhání jakýchkoli nároků nebo k obraně proti nárokům, a po této době pouze tehdy a v rozsahu, který bude vyžadován zákonem. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nenávratně vymazány nebo anonymizovány.

12.         JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

12.1.      K minimalizaci rizika úniku údajů, zničení a dezintegraci používáme řadu IT a organizačních bezpečnostních opatření. Mezi bezpečnostní funkce patří nástroje jako: firewall, antivirové a antispamové zabezpečovací systémy, interní procesy, zpracování údajů a postupy obnovy po havárii, a také víceúrovňový záložní systém. Náš obchod poskytuje velmi vysokou úroveň zabezpečení díky použití Web application firewall (WAF) a bezpečnostního systému proti útokům DDoS. Používáme také vysokou úroveň šifrování připojení HTTPS/SSL v souladu s přijatými osvědčenými postupy a spolupracujeme s pečlivě vybraným poskytovatelem hostingových služeb, který má certifikáty managementu kvality ISO 9001 a požadavky AQAP-2110, stejně jako certifikát managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001.

12.2.      Pamatujte, že používání Internetu vždy nese riziko určitých bezpečnostních incidentů. Ujišťujeme Vás však, že díky implementovaným postupům pravidelných revizí a aktualizací IT systémů a aktivnímu sledování kritických bodů v systému se snažíme toto riziko co nejvíce snížit.

13.         JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

13.1.      V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů námi máte následující práva:

13.1.1.  právo na informace o zpracování Osobních údajů - na tomto základě Vám Správce poskytne informace o zpracování Vašich Osobních údajů, a to zejména o účelech a zákonných důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou zveřejněné a plánované datum odstranění údajů;

13.1.2.  právo získat kopii údajů - na tomto základě Vám Správce poskytne kopii Vašich osobních údajů, které zpracovává;

13.1.3.  právo na opravu - Správce je povinen odstranit případné nesrovnalosti nebo chyby ve zpracovávaných Osobních údajích a doplnit je, pokud jsou neúplné;

13.1.4.  právo na výmaz údajů - na tomto základě můžete požádat o vymazání údajů, jejichž zpracování již není nutné k dosažení žádného z účelů, pro které byly shromážděny;

13.1.5.  právo na omezení zpracování - pokud je takový požadavek vznesen, Správce přestane provádět operace s Vašimi Osobními údaji - s výjimkou operací, se kterými jste souhlasili, a ukládání údajů v souladu s přijatými pravidly uchovávání - nebo dokud neustanou důvody omezení zpracování údajů (např. bude vydáno rozhodnutí dozorového úřadu, které opravňuje k dalšímu zpracování údajů);

13.1.6.  právo na přenos údajů - na tomto základě - v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem - Správce vydává Vámi poskytnuté údaje ve formátu, který umožňuje čtení údajů počítačem. Je také možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu, avšak za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti, a to jak ze strany Správce, tak z Vaší strany;

13.1.7.  právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely - proti zpracování svých Osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku, aniž byste takovou námitku museli zdůvodnit;

13.1.8.  právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů - v každé chvíli můžete - z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací - vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které probíhá na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku); námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění;

13.1.9.  právo odvolat souhlas - pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo je kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného před jeho odvoláním;

13.1.10.               právo podat stížnost - pokud se domníváte, že zpracování Osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o Ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost orgánu dohlížejícímu nad zpracováním Osobních údajů, příslušnému Vašemu obvyklému bydlišti, místu výkonu práce nebo místu údajného porušení. V Polsku je dozorovým orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SPOJENÝCH S REALIZACÍ PRÁV

13.2.      Některá z výše uvedených práv můžete uplatnit sami. Pokud máte účet v Obchodě, máte vždy přístup ke svým osobním údajům a můžete je opravit a aktualizovat.

13.3.      Žádost týkající se všech výše uvedených práv můžete podat kontaktováním našeho inspektora pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: privacy@answear.cz (Táto e-mailová adresa neslúži na zasielanie ponúk spolupráce a marketingu. Takéto správy budú naším systémom ignorované) nebo na adrese našeho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), jakož i prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

13.4.      Pokusíme se splnit Vaši žádost co nejdříve a zodpovíme Vaše dotazy týkající se zpracování Vašich údajů. Odpověď obdržíte do 30 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaši žádost. Pokud se ukáže, že z důvodu složitosti požadavku nebo počtu žádostí, které jsme obdrželi, Vám nejsme schopni poskytnout informace o prováděných činnostech v této lhůtě - budeme Vás informovat o jejím prodloužení.

13.5.      Pokud máme pochybnosti, zda jste to Vy, kdo zadává konkrétní žádost, můžeme Vám položit několik dalších otázek k ověření Vaší totožnosti. Poskytnutí takových údajů není povinné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek odmítnutí žádosti vyhovět. K určení přesného obsahu Vašeho požadavku můžeme rovněž potřebovat další informace.

13.6.      Žádost může být podána osobně nebo prostřednictvím zmocněnce (např. rodinného příslušníka). Z důvodu ochrany údajů doporučujeme použít plnou moc ověřenou notářem nebo oprávněným právním poradcem nebo zmocněncem, která urychlí ověření pravosti žádosti.

13.7.      V případě, že nám byla žádost zaslána elektronicky, odpovíme stejnou formou, pokud žadatel nepožádá o odpověď v jiné formě. V ostatních případech bude odpověď udělena písemně. V případě, že lhůta pro vyřízení žádosti neumožňuje odpovědět písemně a rozsah námi zpracovávaných údajů žadatele nám umožňuje kontaktovat jej elektronicky, bude odpověď udělena elektronicky.

13.8.      Uchováváme informace o podané žádosti a osobě, která žádost podala, abychom zajistili její vyhovění a abychom mohli zjišťovat, bránit nebo stíhat jakékoli nároky subjektů údajů. Registr žádostí je uložen způsobem zajišťujícím integritu a důvěrnost údajů v něm obsažených.

14.         ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1.      Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualiz

 

11.04.2023