INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE „PROJECT PACKSHOT”

Správcem osobních údajů účastníků soutěže "PROJECT PACKSHOT" (dále jen "soutěž") je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (KRS: 0000816066) (dále jen: "společnost" nebo "správce").

Kontakt se správcem: dpo@wearco.pl nebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány pro účely konání soutěže, určení výherců, předání cen vítězům a plnění daňových povinností v souvislosti s rozdělenými cenami.

Základem pro zpracování osobních údajů jsou: ze zákona oprávněné zájmy správce, založené na realizaci soutěžní akce a určování vítězů, vyšetřování nároků nebo obrana před jakýmikoli nároky.

Poskytování údajů není povinné, nicméně jejich neuvedení vede k nemožnosti účasti v soutěži.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Účastníci mají právo na: přístup a aktualizace údajů, omezení jejich zpracování, žádost o odstranění údajů a námitku vůči jejich zpracování.

Údaje budou uchovávány po dobu trvání soutěže a pro plnění zákonných povinností, avšak nejdéle 3 let ode dne, kdy správce vykoná právní povinnosti, které na něm spočívají. Osobní údaje vítězů bude správce zpracovávat po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže či jiným vhodným způsobem zajistí jejich likvidaci.

Pokud se účastník domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány neoprávněně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.