PRAVIDLA SOUTĚŽE „BITVA STYLISTŮ 2018“

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tato Pravidla definují zásady, rozsah a podmínky účasti v soutěži nazvané „Bitva Stylistů 2018“ (dále pouze „Bitva“).

1.2. Pořadatelem Bitvy (dále: „Pořadatel“) je internetový obchod na straně www.answear.cz, jehož majitelem je Společnost s názvem „Answear.com S.A.“ akciová společnost , se sídlem: Kraków, ul. Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapsaná do obchodního rejstříku celostátního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Krakov – Śródmieście v Krakově, XI. hospodářské oddělení celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000816066, DIČ: 679-308-0390 se základním kapitálem ve výši 767 450,00  PLN

 

1.3. Bitva bude probíhat na území Polské republiky, České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Na území České republiky bude Bitva probíhat na internetové stránce https://bitvastylistu.answear.cz/ ode dne 15. září 2018 od 10:00 hod. do dne 17. prosince 2018 do 23:59 hod. podle zásad definovaných v níže uvedených ustanoveních. 

1.4. Účastníkem Bitvy může být výhradně fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, starší osmnácti let (dále: „Účastník“).

1.5. Bitvy se nemohou účastnit pracovníci, spolupracovníci ani zástupci Pořadatele a ani členové nejbližší rodiny těchto osob. Členy nejbližší rodiny se rozumějí: předci, potomci, sourozenci, manželé, manželé sourozenců, sourozenci manželů, rodiče manželů a osoby výše uvedenými osobami osvojené.

1.6. Soutěž bude probíhat ve třech fázích: 

I. fáze – zaslání soutěžních přihlášek, na jejichž základě porota vybere 10 osob, které postoupí do druhé fáze. I. fáze bude probíhat od 15. září 2018 od 10:00 hod. do 15. října 2018 do 23:59 hod.

II. fáze – realizace stylistického úkolu (minimálně čtyři outfity s produkty z limitované kolekce Answear – Battle of the Stylists) a zasílání fotografií Pořadateli. II. fáze bude probíhat od 22. října 2018 od 10:00 hod. do 25. listopadu 2018 do 12.00 hod. 

III. fáze – výběr tří nejlepších soutěžících porotou. III. fáze bude probíhat od 26. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018 do 12.00 hod. 

2. Podmínky přihlášení se do Bitvy 

2.1. Podmínkou účasti v Bitvě, s výjimkou ostatních ustanovení uvedených v těchto Pravidlech, je:

2.1.1. Správné vyplnění formuláře uvedeného na stránce https://bitvastylistu.answear.cz/ osobními údaji Účastníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa včetně souhlasu se zpracováváním údajů poskytnutých za účelem realizace Bitvy. 

2.1.2. Zaslání maximálně pěti fotografií (dále pouze „Materiál“) představujících nejlepší outfity vytvořené Účastníkem. Všechny outfity musejí být prezentovány na modelce/modelu nebo přímo na Účastníkovi s tou výjimkou, že výše uvedené outfity mohou být fotografiemi dokumentujícími dosavadní činnost Účastníka. 

2.1.3. Žádný Účastníkem zaslaný Materiál nesmí poškozovat jakákoliv práva třetích osob, zejména osobnostní práva, autorská práva, práva k podobence, a rovněž sdílet osobní údaje bez získání konkrétního souhlasu.

2.2. Splnění podmínek, o nichž se hovoří v bodu 2.1., znamená formální přihlášení se Účastníka do Bitvy (dále: „Přihlášení“). Účastník se může přihlásit vícekrát, ale pouze první Přihlášení bude Pořadatelem zohledněno. 

2.3. Zjistí-li Pořadatel, že Přihlášení nesplňuje kteroukoliv z podmínek uvedených v těchto Pravidlech, vyhrazuje si právo Účastníka vyloučit. Účastník může v souvislosti s rozhodnutím Pořadatele podat reklamaci podle zásad definovaných v bodu 8.4. těchto Pravidel.

2.4. Zaslání Materiálů v rámci Přihlášky má stejný význam jako prohlášení Účastníka, že je autorem Materiálů (fotografií a realizovaných outfitů) a že Materiály nepoškozují práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k podobenkám modelek/modelů uvedeným v Materiálech. Účastník je plně odpovědný za nároky třetích osob související s využitím Materiálů Pořadatelem podle podmínek uvedených v těchto pravidlech. 

2.5. Pořadatel si vyhrazuje právo publikovat na stránce Bitvy na adrese: https://bitvastylistu.answear.cz/ Materiál zaslaný v rámci Přihlášky za účelem představení osob nahlášených do Bitvy, včetně uveřejnění jména a příjmení daného Účastníka. 

3. Podmínky postoupení do II. fáze Bitvy 

3.1. Poté, co Pořadatel prověří všechny Přihlášky z hlediska splnění podmínek, o nichž se hovoří v bodu 2.1., výběr do II. fáze provede porota ve složení: 

Sabrina Karasová (šéfredaktorka Cosmopolitan Česká republika)

Klára Klempířová (módní poradkyně)

Markéta Bártová (fashion blogerka www.marketabartova.com)

Jitka Nováčková (modelka a youtuberka, www.youtube.com/jitkanovackovaYT)

Porota při výběru zohlední: znalost trendů, různorodost outfitů, vzhled fotografie a outfitu, kompozici, kreativitu a myšlenkovou invenci.

3.2. Výběr vítězů III. fáze provede Porota uvedená v bodu 3.1. po předchozím prověření soutěžních prací Pořadatelem z hlediska splnění požadavků uvedených v bodech 4.2. až 4.7. 

3.3. Pořadatel do 22. 10. 2018 oznámí vybraným osobám, že postoupily do II. fáze Soutěže, a to e-mailem na adresu uvedenou v Přihlášce. 

3.4. Pokud do 3 dní od data vyhlášení výsledků II. fáze a kontaktování Účastníka neobdrží Pořadatel potvrzení záměru zúčastnit se II. fáze, bude takový Účastník z Bitvy vyloučen, přičemž Pořadatel bude informovat další osobu ze seznamu náhradníků. 

4. Průběh II. fáze a podmínky účasti ve finálové Bitvě

4.1. Do II. fáze postoupí 10 osob, které do 25. listopadu 2018 do 12.00 hod. budou povinny vytvořit v rámci fotografování minimálně 4 různé outfity podle aktuálních trendů na sezonu jaro-léto 2019 inspirovaných světovými hlavními městy módy s využitím produktů zaslaných Pořadatelem. Každý z Účastníků musí v outfitech představit všechny produkty zaslané Pořadatelem, přičemž minimálně jedna fotografie musí zobrazovat celou postavu modelky/modela a minimálně jedna fotografie musí být portrétní fotografií. Na jedné fotografii je třeba představit minimálně jeden produkt z kolekce Battle od the Stylists 2018, přičemž fotografie mohou představovat produkty jiných značek. 

4.3. Outfity musejí být představeny na modelu/modelce, starším/starší 18 let nebo na samotném Účastníkovi. 

4.4. Fotografie outfitů musejí být zaslány ve formátu JPG a mít vysokou kvalitu (minimálně 300 dpi).

4.5. Autorem zaslaných outfitů musí být výhradně Účastník.

4.6. Fotografování, uvedeného ve výše uvedených ustanoveních, se může zúčastnit profesionální fotograf, kadeřník a vizážista, ale stylistou realizujícím outfit (nápad, výběr doplňků a produktů, jejich použití na modelce/modelu) musí být Účastník. 

4.7. Finální fotografie outfitu je třeba Pořadateli zaslat prostřednictvím speciálního systému, do něhož budou zaslány údaje individuálně pro každého Účastníka II. fáze. 

4.8. Pokud se Účastník II. fáze vzdá účasti v průběhu II. fáze, bude povinen zaslat produkty, které obdržel od Pořadatele se všitými etiketami na vlastní náklady a riziko, a to do 3 dní ode dne, kdy o svém odstoupení Pořadatele informoval.

4.9. Účastník svou účastí ve II. fázi soutěže akceptuje skutečnost, že produkty obdržené od Pořadatele tvoří čtyři kusy oblečení velikosti S a jeden doplněk ve formě obuvi velikosti 40.

5. Rozhodnutí Finální Bitvy 

5.1. V rámci III. fáze provede Porota, uvedená v bodu 3.1., výběr tří osob (dále: „Výherci“), které zaslaly fotografie outfitů v rámci účasti ve II. fázi. Výhercům budou přiznány následující ceny: 

Hlavní cena za I. místo – Nafocení módních stránek pro jarní číslo časopisu Cosmopolitan,  roční předplatné časopisu Cosmopolitan,  fotoaparát Olympus PEN E-PL8,  zapůjčení automobilu Mini Cooper na víkend s plnou nádrží.

Cena za II. místo – Roční předplatné časopisu Cosmopolitan, Urban Decay kosmetika v hodnotě 10 000 Kč 

Cena za III. místo – Roční předplatné časopisu Cosmopolitan, Kiehl´s kosmetika v hodnotě 5 000 Kč

5.2. S výjimkou následující věty obdrží každý Účastník II. fáze Bitvy další cenu ve formě 5 produktů značky Answear, které byly použity k realizaci outfitu v rámci II. fáze. 

5.3. Účastník obdrží výše uvedenou cenu pod podmínkou, že zašle fotografie s outfity podle zásad uvedených v bodu 4.

5.4. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny Porotou do 14 dní od skončení Soutěže, tj. do 14. prosince 2018.

5.5. O přiznání Ceny je Výherce informován Pořadatelem e-mailovou zprávou na adresu, kterou Výherce uvedl v Přihlášce. Spolu s informací o přiznání Ceny Pořadatel informuje Výherce o povinnosti zaslat údaje uvedené v bodu 5.9 Pravidel.

5.6. Ceny budou doručeny poštou nebo kurýrem na náklady Pořadatele na adresu Výherce poskytnutou e-mailem. Ceny budou zaslány do třiceti (30) pracovních dní ode dne rozhodnutí Soutěže. Povinnost uvedená v předcházející větě se vztahuje pouze na území České republiky. Pokud by se místo pro doručení Ceny nacházelo mimo území České republiky, je Pořadatel oprávněn pozastavit předání Ceny do doby, až od Účastníka obdrží částku ve výši poštovních nákladů za zaslání Ceny mimo území České republiky.

5.8. Pokud do 7 dní počínaje dnem obdržení oznámení o výhře, Pořadatel způsobem, o němž se hovoří v bodu 5.5., neobdrží údaje Účastníka na adresu, kterou uvedl ve formuláři, Cena přiznaná tomuto Účastníkovi propadá. 

t5.9. S ohledem na skutečnost, že v souladu s platnými zákony a v souvislosti s výhrou Účastníka v Soutěži bude nutné uhradit daň z příjmu z výhry, bude Účastník povinen poskytnout své údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností Pořadatele, zejména uvést rodné číslo, DIČ a příslušný finanční úřad (název a přesnou adresu).

5.10. Plátcem daně, o níž se hovoří v bodu 5.9., je Pořadatel. 

5.11. Není-li možné předat Ceny kvůli špatně uvedeným údajům nebo změně údajů Výherce, o níž Pořadatel nebyl informován, nebo nesplnil-li Výherce podmínky, o nichž se hovoří v těchto Pravidlech, stejně tak v případě třikrát neúspěšného pokusu o doručení Ceny, Cena propadá. 

5.12. Prokáže-li se, že Výhercem Soutěže je osoba, která nesplňuje podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácí tato osoba právo na převzetí Ceny, a Komise vybere nového Výherce Soutěže.

6. Využití soutěžních prací Výherců:

6.1. Pořadatel nabývá od každého Výherce, bez povinnosti zaplatit odměnu, a pouze za obdrženou Cenu, autorská majetková práva na fotografie outfitů vytvořených v rámci II. fáze („Dílo“) bez teritoriálního a časového omezení v následujících oblastech využití:

1) záznam a rozmnožování – vytváření vyhotovení Díla v libovolně technicky možné formě a rozmnožení libovolnou technikou v libovolném množství vyhotovení, včetně digitální, tiskařské a reprografické techniky a techniky magnetického záznamu,

2) distribuce, zapůjčení nebo pronájem vyhotovení Díla, 

3) využití celého Díla a/nebo jeho jednotlivých prvků pro vytvoření libovolných reklamních materiálů a jejich rozmnožování technikami specifikovanými v bodu 1) výše, 

4) veřejné zpřístupňování tak, aby každý mohl mít přístup k Dílu v libovolném místě a čase,

5) uložení do paměti počítače a jiných podobně pracujících zařízení,

6) rozšiřování Díla v internetové síti, televizi nebo tisku. 

6.2. Pořadatel za Cenu obdrženou Výhercem nabývá rovněž právo povolovat výkon závislých autorských práv k Dílu, a to v oblastech využití uvedených v bodu 6.1. výše.

6.3. Zasláním Díla Výherce Soutěže prohlašuje, že je výhradním autorem realizovaných outfitů a že má k Dílu autorská majetková práva, Dílo je originálním dílem, nemá žádné právní nedostatky ani nepoškozuje žádná práva třetích osob. Účastník rovněž prohlašuje, že má platný souhlas modelů/modelek na záznam jejich podobenky v Díle. Účastník je plně odpovědný za nároky třetích osob související s využitím Díla Pořadatelem podle podmínek uvedených v těchto pravidlech. Při uplatnění nároků prostřednictvím třetí osoby souvisejících s Dílem, je Výherce povinen učinit veškerá opatření, aby zprostil Pořadatele odpovědnosti, krytí těchto nároků a nápravy škody z toho vzniklé.

6.5. Pořadatel může přenést svá nabytá práva k Dílu na třetí osoby bez souhlasu Výherce.

6.6. Účastník za obdrženou Cenu zmocňuje Pořadatele k výkonu autorských osobnostních práv k Dílu, zejména k: (i) výkonu autorského dozoru, (iii) nedotknutelnosti obsahu a formy díla a jeho svědomitého využívání (integrity), a zavazuje se, že ve výše uvedeném rozsahu nebude vykonávat autorská osobnostní práva k Dílu bez předcházející dohody s Pořadatelem. 

6.7. Nezávisle na výše uvedených ustanoveních se Výherce před obdržením ceny zavazuje zaslat písemné prohlášení (podle vzoru určeného Pořadatelem) potvrzující možné používání Díla Pořadatelem podle zásad stanovených v těchto Pravidlech. 

7. Zpracování osobních údajů Účastníků Bitvy. 

7.1. Správcem osobních údajů je Pořadatel. 

7.2. Osobní údaje Účastníků Soutěže budou zpracovávány za účelem průběhu Soutěže, vyúčtování Soutěže a předání cen, v rámci realizace právně odůvodněného zájmu Správce a pro marketinkové účely, pokud k tomu Účastník vydá zvláštní souhlas. Správcem osobních údajů je společnost Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (Celostátní soudní rejstřík č. 0000414701). Účastníci poskytnou údaje dobrovolně a mají právo na ně nahlížet, opravovat je a žádat jejich odstranění. Podání námitky proti zpracování osobních údajů poskytnutých Účastníkem Soutěže v libovolném okamžiku trvání Soutěže má stejný význam jako nesplnění formálních požadavků Účastníkem s následkem vyloučení Účastníka z účasti v Soutěži.

7.3. Žádost o opravu, aktualizaci, uvedení na správnou míru nebo odstranění poskytnutých osobních údajů je třeba poslat na e-mailovou adresu: marketing@answear.cz s označením „Bitva Stylistů 2018“ nebo na adresu sídla Pořadatele. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Pořadatel provádí nepřetržitý monitoring průběhu Přihlášek do Bitvy a samotné realizace Bitvy, přičemž v případě odůvodněného podezření, že Účastník uvedl falešné nebo neúplné osobní údaje, odhalení potvrzených obvinění souvisejících s absencí autorských práv k zaslaným Materiálům nebo k Dílu, si Pořadatel vyhrazuje právo ověřit osobní údaje poskytnuté Účastníkem v průběhu Bitvy nebo při rozhodování Bitvy nebo přiznávání kterékoliv z Cen. 

8.2. Ustanovení bodu 8.1. se týče třetích osob respektive osob zamýšlejících stát se Účastníky, které zejména činí kroky, jejichž cílem je získání účasti v Bitvě a/nebo vítězství v Bitvě nepoctivým způsobem nebo způsobem, který je v rozporu se zásadami „fair play“.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny v Pravidlech v průběhu Bitvy, pokud tím nebudou poškozena práva Účastníky již nabytá. Tyto změny platí ode dne jejich uvedení na Straně.

8.4. Veškeré reklamace související s průběhem Bitvy je třeba hlásit Pořadateli na adresu: Answear.com S.A, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, a to písemně nebo e-mailem na adresu: marketing@answear.cz s dovětkem „Bitva Stylistů 2018“. Součástí reklamace musí být odůvodnění. Reklamace týkající se průběhu Bitvy budou přijímány do 7 dní ode dne rozhodnutí Bitvy. Reklamace budou posuzovány Komisí zřízenou Pořadatelem, a to do 7 dní ode dne obdržení reklamace.

8.5. Svou účastí v Bitvě Účastník potvrzuje, že souhlasí s účastí v Bitvě podle zásad uvedených v Pravidlech.