Všeobecné obchodní podmínky kampaně „Answear Days“

I. Obecné podmínky

1) Propagační kampaň „Answear Days“ („Kampaň“) provádí společnost Answear.com Spółka Akcyjna se sídlem v Krakově (adresa: Al. Pokoju 18, 31-564 Krakov, Polsko) („Answear.com SA“) ,

2) Kampaň je určena zákazníkům následujících on-line obchodů Answear: www.answear.ro, www.answear.bg, www.answear.sk, www.answear.cz, www.answear.hu, („On -line obchod “nebo„ On-line obchody “) („ Zákazník “nebo„ Zákazníci “),

3) Zákazníci se mohou akce zúčastnit za podmínek uvedených v tomto nařízení,

4) Prodej zboží v každém on-line obchodě se řídí příslušnými obchodními podmínkami uvedenými v každém z on-line obchodů.

 

II. Podmínky kampaně „Answear Days! Sleva až 40% “

1) Kampaň začíná 8. října 2020 a bude probíhat do 14. října 2020.

2) Každý zákazník se může zúčastnit propagační akce pomocí kódu AD20 při nakupování, aby získal následující slevy na zboží nabízené k prodeji v daném on-line obchodě:

 

a) Zákazník má nárok na 40% slevu na zboží uvedené na následující webové stránce: https://answear.cz/s/answear-days-sleva-40

b) Zákazník má nárok na slevu 25% na zboží uvedené na následující webové stránce: https://answear.cz/s/answear-days-sleva-25

c) Zákazník má nárok na 15% slevu na zboží uvedené na následující webové stránce: https://answear.cz/s/answear-days-sleva-15

d) Zákazník má nárok na 10% slevu na zlevněné zboží uvedené na následující webové stránce: https://answear.cz/s/answear-days-sleva-10

 

3) Každý zákazník může použít propagační kód AD20 při nakupování vícekrát za podmínek uvedených výše v bodě II.

 

4) Každý člen Answear Clubu, který se účastní kampaně, obdrží 12% bodů AnswearClubu místo běžných 10% z každé objednávky. Platí smluvní podmínky AnswearClubu.

 

III. Závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení je k dispozici na webových stránkách online obchodů v části „Ostatní podmínky“.

2) Společnost Answear.com S.A. je oprávněna toto nařízení změnit do 14. října. Změny nařízení se použijí ode dne jeho oznámení prostřednictvím Social Media a na webových stránkách Online-obchodů v části „Ostatní podmínky“ a neporušují práva zákazníků, kteří se již akce zúčastnili.

3) Společnost Answear.com S.A. je oprávněna ukončit kampaň do 14. října.

4) Práva a povinnosti Klientů v souvislosti s kampaní jsou upraveny pouze tímto nařízením.