Obsah košíku (0) K dopravě zdarma Vám chybí 0
Odeslat seznam přání VÁŠ SEZNAM (0)

Zadejte emaily osob, kterým chcete zaslat svůj seznam přání.

Jak funguje schránka?
 • Přidání produktu do schránky nerezervuje produkt.
 • Obsah schránky je ukládán automaticky.
 • Vyprodané produkty jsou označené jako "nedostupné"
 • Pro nepřihlášené zákazníky je obsah schránky zachován po dobu jednoho měsíce
 • Pro přihlášené zákazníky je obsah schránky dostupný tak dlouho, dokud jej sami ručně nesmažou.
Vážený zákazníku, používáte starou verzi prohlížeče, což může způsobovat, že některé funkce eshopu nebudou fungovat správně nebo nebudou dostupné. Aktualizujte si prosím prohlížeč.
Změnit jazyk
Obchodní podmínky ANSWEAR.cz

Podmínky slevových akcí jsou dostupné na této stránce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU ANSWEAR.cz

I. Úvod

 1. Společnost Wearco spol. s r.o., se sídlem: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, Polská republika, zapsaná do obchodního rejstříku KRS vedeného u Oblastního soudu v Krakově, XI. Hospodářské oddělení KRS, pod číslem KRS 0000414701, REGON 122515020, DIČ 6793080390, (dále jen „Prodejce“), nabízí ke koupi oděvní zboží včetně doplňků a příslušenství prostřednictvím webových stránek ANSWEAR.cz (dále jen „Obchod“ nebo „Webové stránky“).
 2. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.
 3. Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „Kupující“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.
 4. Informace o jednotlivém zboží na Webových stránkách, zejména o vlastnostech (barva, materiál, určení využití apod.) a ceně, jsou součástí nabídky k uzavření Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek.

II. Pravidla nákupu

 1. Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícími prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícími na (i) Webových stránkách, (ii) e- mailem na adrese  [email protected]  anebo (iii) telefonicky na čísle +420 228 882 338+420 228 882 338 (dále jen „Smlouva“) a umožňuje zřízení uživatelského účtu pro snadnější nákup.
 2. Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný uživatel je povinen o změně těchto údajů Prodávajícího bezodkladně informovat.
 3. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků Webových stránek, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy anebo mu Kupující udělí souhlas k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů). Kupující má rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení.
 4. Kupující se zavazuje:

(i)využívat služeb Obchodu způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje jeho řádný chod, neomezuje ostatní zákazníky a neztěžuje správu Webových stránek

(ii) neposílat na emaily Obchodu a neumísťovat na Webových stránkách nevyžádaná obchodní sdělení a obsah zakázaný právními předpisy.

  

III. Objednávka

 1. Prodávající přijímá objednávky prováděné prostřednictvím Webových stránek a e-mailu nepřetržitě. Objednávky prováděné telefonicky jsou přijímány v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Zpracování objednávek provedených  mimo pracovní dny provádí Prodávající během prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla objednávka provedena.
 2. Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrace vlastního uživatelského účtu (tzv. nákup bez registrace).
 3. Prodej v Obchodě Prodávájícího je realizován výhradně pro fyzické osoby. (nikoliv pro OSVČ či firmy)
 4. Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky ve 3 krocích (dále jen „Objednávkový formulář“). (i) V 1. kroku Kupující vyplní kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury. Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 1. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit. (ii) Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob platby a doručení. (iii) Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Závazně objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.
 5. Do okamžiku kliknutí na pole „Závazně objednat“ nebo „Pokračovat“ (po vybrání platby formou subjektu zprostředkovávajícího platební transakce – dále jen „GoPay“), má Kupující možnost  měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své kontaktní a fakturační údaje, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, seznam objednaného zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží a kontaktní údaje Kupujícího.
 6. Pokud Kupující objednává zboží prostřednictvím telefonu, sdělí Prodávajícímu veškeré údaje nezbytné pro realizaci objednávky. Je-li dohodnut předmět a podmínky koupě, Prodávající pošle Kupujícímu Rekapitulaci objednávky na e-mail Kupujícího. Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření Smlouvy. Náklady na komunikaci při objednávce telefonem nese Kupující podle tarifu svého telefonního operátora. Před provedením telefonické objednávky je Kupující dotazován, zda-li se v dostatečném časovém předstihu seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a je upozorněn na skutečnost, že je telefonní rozhovor nahráván. Skutečnost, že se Kupující seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího, musí potvrdit emailem nebo poštou.
 7. Prodávající není povinen zpracovat objednávku v případě, že: (i) Kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje nebo tyto údaje nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě, (ii) transakci v systému elektronických plateb GoPay se nepodařilo autorizovat. (iii)Zákazník obdrží upozornění k dokončení platby po 3 dnech. Po uplynutí následujících 2 dní dochází ke anulování objednávky.

 

 

 1. V případě, že se zboží v mezidobí do zpracování objednávky (odeslání zboží Kupujícímu) stane nedostupným, má Prodávající možnost od Smlouvy odstoupit (objednávku zrušit/stornovat bez udání důvodu. O zrušení objednávky Kupujícího bezodkladně uvědomí emailem.
 2. Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.

 

IV. Dodání zboží

 1. Termín odeslání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím – nejdéle do 7 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit a informuje Kupujícího o této změně v původní lhůtě pro doručení zboží.
 2. Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „Kurýrní služba“). Pokud Kupující provede objednávku do 13:00 v pracovní den, Prodávající odešle objednané zboží ve lhůtě do 24 hodin od obdržení objednávky (anebo od připsání platby na bankovní účet Prodávajícího účet při úhradě přes „GoPay“, byl-li takový způsob platby Kupujícím zvolen. Při tomto způsobu platby pak může Prodávající odložit odeslání zboží až do chvíle připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.
 3. Všechny zásilky zboží doručované podle těchto Obchodních podmínek jsou pojištěny.
 4. Zboží v hodnotě nad 700 Kč (slovy: sedm set tisíc korun)  v rámci jedné objednávky, je doručováno na náklady Prodávajícího. V ostatních případech hradí cenu za doručení - poštovné, uvedenou v Rekapitulaci objednávky, Kupující. K doručovanému zboží je vždy přiložena faktura a formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
 5. Prodávající archivuje informace o uzavřených Smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u Prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto Kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14ti dnů od obdržení požadavku.

V. Ceny a způsoby platby

1.    Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.

2.    Kupující volí mezi následujícími způsoby plateb:

(i)     v hotovosti kurýrní službě v místě doručení (na dobírku),

(ii)   platební kartou prostřednictvím GoPay

(iii) bankovním převodem prostřednictvím GoPay. V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě stanovené v bodě III. 7. od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování objednávky. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího.

 

3.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

VI. Záruka, reklamace a vrácení zboží

 1. Zboží nabízené v Obchodě je zaručeně nové, není-li u jednotlivé položky uvedeno jinak.
 2. Každá věc zakoupená v Obchodě může být reklamována v zákonem určené lhůtě 2 let.  Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem dostupným ke stažení na Webových stránkách a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: ANSWEAR.cz, DPD CZ s.r.o., Orlovská 162/803, 713 00 Ostrava - Heřmanice, s touto poznámkou na obalu zásilky: „ANSWEAR.cz – Reklamace zboží“.  Prodávající potvrdí reklamaci do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zásilky Prodávajícímu.
 3. V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.
 4. Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy a je-li to možné, sepíše v přítomnosti doručovatele protokol o poškození zboží během přepravy, nechá si jej dopravcem potvrdit, a následně jej předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.
 5. Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 30 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, resp. formulář pro odstoupení, jež je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: ANSWEAR.cz, DPD CZ s.r.o., Orlovská 162/803, 713 00 Ostrava - Heřmanice, s touto poznámkou na obalu zásilky: „ANSWEAR.cz – vrácení zboží“. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Prodejní hodnota zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu nejpozději do 15 kalendářích dnů (od převzetí na našem reklamačním oddělení), na Kupujícím uvedené číslo bankovního účtu
 6. Kupující, kteří mají vedený účet v Obchodě (tzn. využili možnost registrace), a kteří vykonali jakožto přihlášení zákazníci jednorázový nákup v hodnotě nad 700 Kč a odstoupili od smlouvy o koupi zboží bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů od doručení, mohou využít vrácení zboží dle předchozího odstavce bez nutnosti hradit poštovné za přepravu zboží zpět Prodávajícímu (dále jen „Bezplatné vrácení“). Podmínkou je, že si Kupující na svém účtu zvolí možnost „Vrácení zboží“ a postupuje podle postupu uvedeného na Webových stránkách.
 7. Prodávající je povinen Kupujícího informovat o odstoupení od Smlouvy.

VII. Uživatelský účet, technické nároky

1.      Osobní údaje Kupujících uvedené během registrace uživatelského účtu do Obchodu jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zpracovávány Prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely, dá-li k tomu Kupující souhlas. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout povolení k jejich zpracovávání nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů anebo jsou již zbytečné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má rovněž právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení (včetně newsletteru).

2.      Kupující s registrovaným uživatelským účtem, jsou automaticky informováni o změnách Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu.

3.      Registrovaný uživatelský účet je Kupující oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím Webových  stránek.

4.      Technické předpoklady pro nákup prostřednictvím Obchodu a registraci uživatelského účtu jsou: (i) odpovídající hardware a (ii) přístup k internetové síti, (iii) funkční internetový prohlížeč a (iv) účet elektronické pošty.

5.      Reklamace týkající se funkčnosti Webových stránek lze zasílat na emailovou adresu zákaznické podpory Obchodu (emailová adresa: [email protected]) nebo uplatnit na telefonním čísle: +420 228 882 338+420 228 882 338. Reklamace by měla obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele Webových stránek a předmět reklamace. Prodávající odstraní závady v co nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován e-mailem.

 

6.      Kupující je srozuměn s tím, že v závislosti na nastavení internetového prohlížeče Kupujícího mohou být do počítačového systému uloženy soubory cookies, které nejsou součásti obsahu služeb poskytovaných Obchodem, a které umožňují později identifikovat Kupující přicházející na stránky Obchodu a umožnit jim jednodušší využívání Obchodu. Tyto soubory zároveň sledují pohyb Kupujících na stránkách Obchodu. Kupující mohou v  libovolném okamžiku vypnout možnost ukládání cookies souborů patřičným nastavením ve svém internetovém prohlížeči.  

VIII. Závěrečná ustanovení

1.    Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách Občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.    Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.    Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.

Zveřejněno 28. října 2014

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte slevu 200 Kč
Povězte nám něco o sobě a my tomu přizpůsobíme obsah, který Vám zasíláme
Děkujeme Vám za zapsání k odběru newsletteru - na uvedenou e-mailovou adresu jsme odeslali zprávu.
Co získáte?
 • 200 Kč na Váš nákup *
 • přístup k jedinečným nabídkám
 • možnost dřívějšího využití slev
 • informace o novinkách v našem e-shopu
* Sleva je jednorázová, vztahuje se na celý sortiment ANSWEAR.cz a je platná při nákupu nad 1000 Kč
Zavřít
Stránka používá soubory cookies pro zkvalitnění služeb v souladu s Ochrana osobních údajů. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookies ve vašem prohlížeči nebo v nastavení služby.
Zavřít